آموزش kubernetes

آموزش Kubernetes – قسمت سوم

تو این قسمت از آموزش Kubernetes قصد دارم در مورد Workload های کوبرنتیز صحبت کنم. اگر به صورت خلاصه بخوایم بدونیم Workload چیه؟ به “برنامه در حال اجرا روی کوبرنتیز” Workload میگیم. اما اگر کمی عمیق به این موضوع نگاه کنیم، کوبرنتیز پلتفرمی برای مدیریت کانتینر ها است و هر Task یا Service ای که در این پلتفرم به اجرای یک کانتینر ختم بشه رو Workload میگیم. توجه داشته باشید که ما در کوبرنتیز موجودیتی به اسم Workload نداریم و در واقع Workload مفهومی است که به اجرای کانتینر، اجرای پردازه و شروع پردازش توسط CPU اشاره میکنه.

ادامه خواندن