مجموعه سنگنوردی حاجی آباد

پارک و مجموعه سنگنوردی حاجی آباد یکی از مناطق بسیار زیبا با دیواره های مستعد جهت سنگنوردی و دیواره نوردی در منطقه حاجی آباد شهرستان مرودشت در استان فارس می باشد که بین سال های 1393 و 1394 در جشنواره سنگنوردی حاجی آباد به صورت جدی معرفی شد. اکثر مسیرهای این منطقه به دست سنگنوردان شهرستان مرودشت گشایش شده که از جمله آن ها به اسماعیل رحمتی که یکی از سنگنوردان درجه بالای مرودشت می باشد می توان اشاره نمود.

ادامه خواندن