نصب و کاربرد DeltaRPM در لینوکس

بسته نرم افزاری DeltaRPM ابزاری برای مقایسه تغییرات صورت گرفته بین دو نسخه قدیمی و جدید یک پکیج نرم افزاری می باشد که این امکان را فراهم می سازد که بدون دریافت کامل نسخه جدید پکیج، پکیج قدیمی را بروزرسانی نمایید. این قابلیت باعث می شود که حجم دانلود بروزرسانی ها به حداقل رسیده و ترافیک شبکه کمتری مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه خواندن